Historia

    Zespół Tańca Ludowego "KOS" powstał w 1964 roku. Przez dwadzieścia lat występował pod nazwą "GŁUSK", wywodzącą się od miejsca powstania zespołu, niegdyś podmiejskiej wsi Głusk, dziś dzielnicy miasta. Rozwój zespołu oraz jego potrzeby zmusiły kierownictwo do zmiany formy organizacji oraz poszukiwania nowej bazy - siedziby. Od 1976 roku zespół jest stowarzyszeniem.
    Olbrzymim nakładem pracy społecznej członków zespołu odremontowano zabytkowy dworek w Krasieninie, w którym powstała siedziba stowarzyszenia.
    Od 1985 roku Zespół Tańca Ludowego "KOS" jest członkiem Internationale Organisation Fur Volkskunst (IOV - Międzynarodowej Organizacji Twórców Ludowych), działającej pod auspicjami UNESCO.

    Stowarzyszenie aktualnie liczy ponad 200 członków - młodzież, studentów, działaczy kultury, tancerzy i muzyków. W swoim repertuarze zespół prezentuje wszystkie tańce narodowe, tańce regionalne centralnej i wschodniej Polski, tańce i zabawy dziecięce, przyśpiewki i melodie ludowe.

    Od chwili powstania Zespół Tańca Ludowego "KOS" dał ponad 2000 koncertów, jest znany w większości rejonów Polski, wielokrotnie reprezentował polski folklor w wielu krajach Europy. Koncertował także w Syrii, Egipcie i Turcji. Gościliśmy u siebie ponad 30 zaprzyjaźnionych zespołów z: Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Jugosławii, Liechtensteinu, Litwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy.
    Zespół Tańca Ludowego "KOS" może poszczycić się licznymi medalami, nagrodami i wyróżnieniami krajowymi i zagranicznymi.


[ Historia ] Repertuar ] Osiągnięcia ] Galeria ] Zarząd stowarzyszenia ] Linki ]
Home ] Up ]

Zespół Tańca Ludowego "KOS"
ul. Radości 10/9
20-530 Lublin
POLAND

tel. (phone): +48 81 7566824, 0602 743661

e-mail:

ciejpa@wp.pl