Osiągnięcia

Bullet5.gif (101 bytes) Wykaz odznaczeń i wyróżnień zespołu

Bullet5.gif (101 bytes) Wykaz przyjmowanych zespołów zagranicznych

Bullet5.gif (101 bytes) Wyjazdy zagraniczne zespołu

    Czy na zespół można patrzeć jedynie przez pryzmat historycznych już kart kronik? Spojrzenie takie przyniosłoby obraz niepełny. Wielu malkontentów zazdroszczących zespołowi zarówno wysokiej pozycji, jak i wielu wyjazdów zagranicznych, widzi tylko zewnętrzną formę prezentacji, pomijając żmudne, wielokrotnie powtarzające się, wymagające sporo wyrzeczeń i doskonałej kondycji fizycznej próby taneczne, wokalne czy instrumentalne. Są one jednak podstawą do osiągnięcia wysokiej techniki, której owocem są wysokie miejsca na przeglądach i spotkaniach folklorystycznych zarówno w kraju, jak i za granicą. Duży wpływ na ocenę zespołu poza granicami kraju ma swoisty charakter ludowych tańców polskich, które dostarczają wiele wzruszeń, przeżyć artystycznych i doznań estetycznych.

    Dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży i solidnej pracy nad repertuarem, zespół może poszczycić się wieloma wyróżnieniami zdobytymi na festiwalach folklorystycznych. Pierwszą znaczącą nagrodą było pierwsze miejsce i puchar na VI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym w Płocku w 1972 roku. Był to wielki sukces biorąc pod uwagę fakt, że zespół istniał dopiero osiem lat i już mógł zaprezentować własny program na wysokim poziomie. Następne pierwsze nagrody zespół zdobył w Werbkowicach w 1977 roku na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych oraz w Lublinie w roku 1985 i 1988 na I i IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym.

    Największym zagranicznym osiągnięciem było zdobycie I miejsca i "Złotego Karagoza" na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w tureckim mieście Bursa w 1989 roku. Był to nie lada wyczyn, gdyż na owym festiwalu udział w konkursie brało wiele znakomitych zespołów, a faworytami były grupy ze Związku Radzieckiego i Jugosławii. Poza tym na uwagę zasługują pierwsze nagrody na Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w: Jambes (Belgia) w 1974, Marburgu (RFN) w 1976 i Lamezie Terme (Włochy) w 1982 roku.

    Z wysoką oceną zespół spotyka się także ze strony władz państwowych i miejskich. Dowodem tego są liczne odznaczenia, wyróżnienia i honorowe tytuły. Zespół Tańca Ludowego "KOS" może poszczycić się m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Honorową Odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej, odznaką "Za zasługi dla lubelszczyzny", Medalem Warszawskiego Okręgu Wojskowego, medalami Prezydentów miast: Lublina, Petina (Włochy) i Szolnok (Węgry).

Powrót na początek

Oto pełny wykaz odznaczeń i wyróżnień zespołu:

1969 - Nagroda Przewodniczącego Prezydium PRN w Lublinie za całokształt pracy społecznej i artystycznej;
1971 - Nagroda Zarządu Głównego ZMW;
1972 - Wyróżnienie i puchar na VI Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym w Płocku;
1972 - Odznaczenie medalem 900-lecia miasta Szolnoka (Węgry);
1972 - Wyróżnienie Dyplomem Centralnego Ośrodka Kultury w Warszawie;
1973 - Odznaczenie Złotą Honorową Odznaką ZSMP;
1974 - Nagroda Zarządu Głównego ZSMW za 10-letnią pracę;
1974 - I Nagroda na XV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Jambes (Belgia);
1976 - "Srebrna Róża Kopenhagi" na festiwalu "people to people" w Kopenhadze (Dania);
1976 - I Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Marburgu (RFN);
1977 - Odznaczenie "Zasłużony dla Lubelszczyzny";
1977 - I Nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych w Werbkowicach;
1978 - Nagroda Zarządu Głównego ZSMP za pracę artystyczną;
1979 - I Nagroda na IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Marburgu (RFN);
1979 - Odznaczenie "Złotą Odznaką im. Janka Krasickiego";
1982 - I Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Lamezia Terme (Włochy);
1983 - Odznaka "Za zasługi dla województwa bialskopodlaskiego";
1983 - Medal pamiątkowy wybity dla uczczenia 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej;
1985 - I Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Lublinie;
1987 - Wyróżnienie dyplomem honorowym Ministerstwa Kultury Arabskiej Republiki Egiptu;
1988 - I Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Lublinie;
1989 - "Złoty Karagoz" na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Bursie (Turcja);
1989 - Odznaczenie medalem Związku Stowarzyszeń Pracowników Literatury i Sztuki;
1990 - Wyróżnienie dyplomem honorowym na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Odoorn (Holandia);
1994 - Odznaczenie medalem "Za zasługi dla rozwoju kultury na Lubelszczyźnie";
1995 - I miejsce w kategorii Zespołów Wokalno-Tanecznych w Przeglądzie Młodych Talentów w Lublinie;
1995 - I miejsce w konkursie Lubelskiej Sceny Amatora;
1995 - I miejsce i Puchar Burmistrza Miasta Lubartowa wśród grup dziecięcych i młodzieżowych;
1996 - Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Czechach
1997 - I i II miejsce w kategorii do lat 16 oraz III miejsce w kategorii powyżej lat 16 na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Ludowego w Formie Towarzyskiej "Ursynowska Róża" w Warszawie.

Powrót na początek

    Wyżej wymienione wyróżnienia są niezaprzeczalnie dużym osiągnięciem zespołu, jednak nie jest to kompletny obraz artystycznej działalności. Dla zespołu folklorystycznego każdy jeden koncert jest pewnym osiągnięciem. Wynika to z wielkiego poświęcenia zarówno ze strony instruktora, jak i tancerzy, a także kierownika zespołu, którzy muszą włożyć dużo pracy przygotowując program tak, aby mógł on się podobać widzom.

    Za osiągnięcia zespołu należy również uznać utrzymywanie przyjaznych stosunków z wieloma zagranicznymi grupami folklorystycznymi oraz przyjmowanie ich co roku na własnym terenie.

Oto wykaz przyjmowanych zespołów zagranicznych:

1972 - Zespół Folklorystyczny "TISZA" z Szolnoka (Węgry);
1973 - Zespół "BUNJEVACKO KOLO" z Subotnicy (Jugosławia);
1974 - Zespół Folklorystyczny z Saint Gilliss Wass (Belgia);
1975 - Zespół Folklorystyczny z Schenklengsfeld (RFN);
1976 - Zespół Pieśni i Tańca "KOPANICAR" z Myjawy (Czechosłowacja);
1977 - Zespół "SONDRA BERGENS BALALAJKOR" ze Sztokholmu (Szwecja);
1978 - Zespół Folklorystyczny z Rauischholtzhausen (RFN);
1979 - Zespół Folklorystyczny "GERGOVIA" z Lyon (Francja);
1980 - Zespół Folklorystyczny "KUD GOCE DELCEV" z Jugosławii;
1981 - Zespół Folklorystyczny z Botewgrad (Bułgaria);
1982 - Zespół Pieśni i Tańca "SUZOR'E" z Brześcia (ZSRR);
1983 - Zespół Folklorystyczny z Saint Gilliss Wass (Belgia);
1984 - Studencki Zespół Folklorystyczny z Sofii (Bułgaria);
1985 - Zespół Folklorystyczny "LANDECKER" z Schenklengsfeld (RFN);
1986 - Zespół Folklorystyczny "GLI AMICI DE FOLKLORE" z Nuoro (Włochy);
1987 - Zespół Folklorystyczny "KUD GOCE DELCEV" z Jugosławii;
1988 - Zespół Folklorystyczny "SZATORAJAULHEJ";
1989 - Zespół Folklorystyczny "LOU GRIHET" z Marsylii (Francja);
1990 - Zespół Folklorystyczny "TZBARIM" z Hajfy (Izrael);
1991 - Zespół Folklorystyczny "UNIREA" z Jassi (Rumunia);
1992 - Zespół Folklorystyczny "HAJDU BIHAR" z Węgier;
1992 - Zespół Folklorystyczny "MAROESJKA" z Heeze (Holandia);
1993 - Zespół Folklorystyczny "GERGOVIA" z Lyon (Francja);
1994 - Zespół Folklorystyczny "EGE-FOLK" z Bursy (Turcja);
1994 - Zespół Folklorystyczny "VIRGEN DE LOS PELIGROS" z Hiszpanii;
1995 - Zespół Folklorystyczny z Sardynii (Włochy);
1996 - Zespół "LIPTA" z Liptal (Czechy);
1996 - Zespół Folklorystyczny z Austrii;
1997 - Zespół Folklorystyczny z Komotini (Grecja);
1997 - Zespół Folklorystyczny z Menzingen (Szwajcaria).

Powrót na początek

    W 36-letniej już historii zespół zatańczył około 4000 koncertów, odwiedził 22 różne państwa. Tylko w najdłużej trwającym tournee artystycznym po Holandii, Szwajcarii i Liechtensteinie w 1990 roku zespół dał 38 koncertów w ciągu 30 dni, przejeżdżając 8 tysięcy kilometrów. Rezultatem tej morderczej podróży była olbrzymia liczba widzów oglądających polskie tańce i oklaskujących polskich tancerzy - 40 tysięcy. Oblicza się, że w ciągu 34 lat pracy zespołu, jego koncerty obejrzało około milion osób.

Wyjazdy zagraniczne zespołu:

1972 - Węgry, ZSRR;
1973 - Jugosławia, NRD, ZSRR;
1974 - Belgia, Holandia, RFN;
1975 - NRD;
1976 - Dania, NRD, RFN;
1977 - Czechosłowacja, Francja, RFN;
1978 - Czechosłowacja, Dania, Węgry;
1979 - Austria, NRD, RFN, Syria, Węgry;
1980 - Francja, ZSRR;
1981 - RFN;
1982 - Włochy;
1983 - NRD, Włochy;
1984 - Bułgaria, Jugosławia, ZSRR;
1985 - Algieria, Austria, Węgry;
1986 - Austria, RFN, Węgry;
1987 - Czechosłowacja, Egipt, Węgry;
1988 - Bułgaria, Holandia, Jugosławia, RFN;
1989 - Bułgaria, Finlandia, Liechtenstein, Turcja, Włochy, ZSRR;
1990 - Holandia, Liechtenstein, Szwajcaria, Belgia, Węgry;
1991 - Czechosłowacja, Austria;
1992 - Austria, Włochy, Słowacja;
1993 - Francja;
1994 - Węgry;
1995 - Austria, Czechy;
1996 - Węgry, Włochy, Czechy;
1997 - Dania,
1998 - Hiszpania, Szwajcaria, Czechy,
1999 - Hiszpania.

Powrót na początek


Historia ] Repertuar ] [ Osiągnięcia ] Galeria ] Zarząd stowarzyszenia ] Linki ]
Home ] Up ]

Zespół Tańca Ludowego "KOS"
ul. Radości 10/9
20-530 Lublin
POLAND

tel. (phone): +48 81 7566824, 0602 743661

e-mail:

ciejpa@wp.pl